Cultiva

Aktuelt

Styremøte 15. oktober 2021

Vi gjennomfører styremøte fredag 15. oktober 2021 fra kl. 10:00 til kl. 14:00 i våre lokaler i Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27.

Utlysning: Cultiva Digital år 1 // Digital transformasjon

Cultiva vil i 2021 tildele opp til 10 millioner kroner i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kunst- og kulturfeltet, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold på tvers.

Mangfold, offentlig rom og digitalisering

Program og prosjektbeskrivelser for aktiviteter og opplevelser i perioden mai til august 2021.

Informasjons-webinarer Cultiva Digital utlysning

Digitale informasjonswebinarer med mulighet for å stille spørsmål.

Barnas kunstkritikere

15 kunstkritikere i alderen 6 til 15 år skal oppsøke og kritisk vurdere et kunstprosjekt fra utlysningen "Mangfold, digitalisering og offentlig rom"

Styremøte 6. september 2021

Vi gjennomfører styremøte mandag 6. september 2021 fra kl. 10:00 til kl. 12:00 i SKMUs lokaler i Skippergata 24b.

Ekstraordinært styremøte 20. august 2021

Vi gjennomfører ekstraordinært digitalt styremøte fredag 20. august 2021 fra kl. 14:00 til kl. 15:30.

Ekstraordinært styremøte 5. juli 2021

Vi gjennomfører ekstraordinært digitalt styremøte mandag 5. juli 2021 fra kl. 09:00 til kl. 11:00.

Styremøte 14. juni 2021

Vi gjennomfører digitalt styremøte mandag 14. juni 2021 fra kl. 10 til kl. 14.

Rådsmøte 14. juni 2021

Rådsforsamlingen i Cultiva har møte mandag 14. juni 2020 kl. 14:00.

Diversity, public space and digitalisation

Program and project descriptions

Freedom of Expression of the Arts and Culture in the Digital Era

The Council of Europe and the Cultiva Fondation are proud to be hosting a conference on "Freedom of Expression of the Arts and Culture in the Digital Era" on 6 May 2021.

20 års jubileum

6. desember 2020 var det 20 år siden bystyret i Kristiansand kommune stiftet Cultiva - Kristiansand kommunes energiverksstiftelse.

Styremøte 12. april 2021

Vi gjennomfører digitalt styremøte mandag 12. april. 2021 fra kl. 10 til kl. 14.

Tildelinger til "Mangfold, offentlig rom og digitalisering"

22 prosjekter skal fylle Kristiansand sentrum og mange bydeler med aktivitet og opplevelser fra mai til august.

Utlysning koronasatsing 3: Mangfold, offentlig rom og digitalisering

I samarbeid med Agder Kunstsenter, Kristiansand kommune, Fri Agder og Skeive Sørlandsdager lyser vi ut kr 2 500 000 til kunst- og kulturproduksjoner som bidrar til å fylle levekårsprosjektet "Mangfold, offentlig rom og digitalisering" med variert innhold.

Søknader?

Cultiva har vedtatt ny strategi. Når kan man begynne å søke?

Ny strategi "Rom for muligheter"

Styret i Cultiva vedtok i styremøte 7. desember 2020 en ny overordnet strategi for perioden 2021-2024

Styremøte 18. februar 2021

Vi gjennomfører digitalt styremøte torsdag 18. februar 2021 fra kl. 10 til kl. 14.

Rådsmøte 7. desember 2020

Rådsforsamlingen i Cultiva har møte mandag 7. desember 2020 kl. 14:00. På grunn av smittevernsrestriksjoner gjennomføres møtet digitalt, og vi ikke være åpent for publikum.

Styremøte 7. desember 2020

Det gjennomføres styremøte 7. desember 2020 kl. 10.

Tildelinger fra Ekstraordinær koronasatsing 2: Julebyen Kristiansand

Juryen har valgt å prioriterte 25 prosjekter som til sammen fyller Julebyen Kristiansand med mer enn 450 kunst- og kulturoppleverlser og -aktiviteter i løpet av 40 dager.

Styremøte 19. oktober 2020

Mandag 19. oktober gjennomføres styremøte kl. 10 - 13.

Ekstraordinær koronautlysning 2: Julebyen Kristiansand

Søknadsbasert utlysning på kr 3 000 000,- til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

Styremøte 8. september 2020

Tirsdag 8. september gjennomføres styremøte kl. 9 - 13.

Styremøte og rådsmøte 15. juni 2020

Mandag 15. juni gjennomføres styremøte kl. 10 - 14 og rådsmøte kl. 14-15.

Nye styremedlemmer

Valg av styremedlemmer gjennomført 2. desember 2019.

Partnerskapsprosjekter "Digitalt kulturløft"

I styremøte 23. april ble det bevilget kr 1 600 000 til åtte partnerskapsprosjekter fra midlene til "Digitalt kulturløft"

Bevilgninger utlysning "Innovasjonsdugnad for fremtidens arbeidsplasser"

I styremøte 23. april ble det bevilget kr 1 500 000 til 16 prosjekter som har søkt på utlysningen. Det kom inn 49 søknader på totalt 9,3 millioner kroner.

Ekstraordinært styremøte 23. april 2020

Det gjennomføres et styremøte i forbindelse med den ekstraordinære korona-satsingen torsdag 23. april 2020 kl. 18.00.

Opplevelsene står i kø!

Pågående prosjekter

Avlysninger, utsettelser og andre endringer i prosjekter som følge av koronaviruset

Ekstraordinær satsing som følge av koronavirus

Cultiva setter av 5 millioner kroner til ekstraordinær satsing.

Videostyremøte 26. mars 2020

Det gjennomføres et kort styremøte med statusoppdaterting torsdag 26. mars 2020 kl. 10.00.

Kvalitetssikring av informasjon i Kunstsilo-prosjektet

Rapporter fra Oslo Economics AS og Advokatfirma Myhre & Johnsen AS

Søkerliste daglig leder

Oppdatert søkerliste til den utlyste stillingen som daglig leder i Cultiva.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl ny daglig leder i Cultiva

Pressemelding 17. juni 2019

Strategiprosess

Ny overordnet strategi for Cultiva skal være ferdig desember 2020

Rådsmøte 11. november 2019

Konstituerende møte i Cultivas rådsforsamling

Ny rådsforsamling på plass

Jørgen Kristiansen valgt til ny leder av Cultivas rådsforsamling.

Styremøte 2. desember 2019

Cultiva har styremøte mandag 2. desember kl. 10:00. Møtet er åpnet for alle.

Rådsmøte 2. desember 2019 kl. 14:00

Rådsforsamlingen i Cultiva har møte mandag 2. desember kl. 14:00. Møtet er åpent for alle.

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down