Cultiva

Aktuelt

Styremøte 18. februar 2021

Vi gjennomfører digitalt styremøte torsdag 18. februar 2021 fra kl. 10 til kl. 14.

Søknader?

Cultiva har vedtatt ny strategi. Når kan man begynne å søke?

Ny strategi "Rom for muligheter"

Styret i Cultiva vedtok i styremøte 7. desember 2020 en ny overordnet strategi for perioden 2021-2024

Rådsmøte 7. desember 2020

Rådsforsamlingen i Cultiva har møte mandag 7. desember 2020 kl. 14:00. På grunn av smittevernsrestriksjoner gjennomføres møtet digitalt, og vi ikke være åpent for publikum.

Styremøte 7. desember 2020

Det gjennomføres styremøte 7. desember 2020 kl. 10.

Tildelinger fra Ekstraordinær koronasatsing 2: Julebyen Kristiansand

Juryen har valgt å prioriterte 25 prosjekter som til sammen fyller Julebyen Kristiansand med mer enn 450 kunst- og kulturoppleverlser og -aktiviteter i løpet av 40 dager.

Styremøte 19. oktober 2020

Mandag 19. oktober gjennomføres styremøte kl. 10 - 13.

Ekstraordinær koronautlysning 2: Julebyen Kristiansand

Søknadsbasert utlysning på kr 3 000 000,- til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

Styremøte 8. september 2020

Tirsdag 8. september gjennomføres styremøte kl. 9 - 13.

Styremøte og rådsmøte 15. juni 2020

Mandag 15. juni gjennomføres styremøte kl. 10 - 14 og rådsmøte kl. 14-15.

Nye styremedlemmer

Valg av styremedlemmer gjennomført 2. desember 2019.

Partnerskapsprosjekter "Digitalt kulturløft"

I styremøte 23. april ble det bevilget kr 1 600 000 til åtte partnerskapsprosjekter fra midlene til "Digitalt kulturløft"

Bevilgninger utlysning "Innovasjonsdugnad for fremtidens arbeidsplasser"

I styremøte 23. april ble det bevilget kr 1 500 000 til 16 prosjekter som har søkt på utlysningen. Det kom inn 49 søknader på totalt 9,3 millioner kroner.

Ekstraordinært styremøte 23. april 2020

Det gjennomføres et styremøte i forbindelse med den ekstraordinære korona-satsingen torsdag 23. april 2020 kl. 18.00.

Opplevelsene står i kø!

Pågående prosjekter

Avlysninger, utsettelser og andre endringer i prosjekter som følge av koronaviruset

Ekstraordinær satsing som følge av koronavirus

Cultiva setter av 5 millioner kroner til ekstraordinær satsing.

Videostyremøte 26. mars 2020

Det gjennomføres et kort styremøte med statusoppdaterting torsdag 26. mars 2020 kl. 10.00.

Kvalitetssikring av informasjon i Kunstsilo-prosjektet

Rapporter fra Oslo Economics AS og Advokatfirma Myhre & Johnsen AS

Søkerliste daglig leder

Oppdatert søkerliste til den utlyste stillingen som daglig leder i Cultiva.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl ny daglig leder i Cultiva

Pressemelding 17. juni 2019

Strategiprosess

Ny overordnet strategi for Cultiva skal være ferdig desember 2020

Rådsmøte 11. november 2019

Konstituerende møte i Cultivas rådsforsamling

Ny rådsforsamling på plass

Jørgen Kristiansen valgt til ny leder av Cultivas rådsforsamling.

Styremøte 2. desember 2019

Cultiva har styremøte mandag 2. desember kl. 10:00. Møtet er åpnet for alle.

Rådsmøte 2. desember 2019 kl. 14:00

Rådsforsamlingen i Cultiva har møte mandag 2. desember kl. 14:00. Møtet er åpent for alle.

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down