Cultiva

Image by Kevin Schneider from Pixabay

Utbetaling

Samarbeidsavtaler må være signert og prosjektet være startet innen ett år fra bevilgningstidspunktet ellers faller tilsagn om midler bort. 

Utbetalingsprofil avtales i samarbeidsavtalen for prosjektet. Betalingsstrømmene skal vanligvis følge kontantstrømmene i prosjektet. 

  • Normalt vil 50 % av støttebeløpet utbetales etter samarbeidsavtalen er signert av begge parter til kontonummer som er spesifisert i samarbeidsavtalen. 
  • Ytterligere 30 % av støttebeløpet kan utbetales basert på en enkel statusrapport som viser fremdrift og økonomistatus. 
  • De resterende 20 % av støttebeløpet vil bli utbetalt etter mottak av skriftlig sluttrapport og revisorbekreftet prosjektregnskap. 

Prosjektmidlene må være utbetalt i sin helhet i henhold til vilkår for utbetaling i løpet av tre år ellers vil gjenstående beløp falle bort. Allerede utbetalte midler kan i slike tilfeller kreves tilbakebetalt dersom det ikke mottas rapport som viser hvordan utbetalte midler er disponert.