Cultiva

Foto: Hugo Skarsten Larsen

Prosjektgjennomføring

Informasjon til dere som har fått tilsagn om midler fra Cultiva om samarbeidsavtale, utbetaling av støttemidler, rapporteringskrav og hvordan dere eventuelt kan søke om å gjøre endringer.

Alle søkere får melding om styrets vedtak på epost etter styremøtet. Søknader som blir innvilget, vil få oversendt utkast til samarbeidsavtale og invitasjon til et digitalt oppstartsmøte så fort det er praktisk mulig. Agendaen er for møtet er å bli kjent og bli enige om innholdet i samarbeidsavtalen. Første utbetaling av midler skjer etter at samarbeidsavtalen er signert. 

Samarbeidsavtale

Utbetaling

Sluttrapport

Endringer underveis i prosjektet

Kommunikasjon