Cultiva

Samarbeidsavtale

Vi gjennomfører kontraktsmøter for å gå gjennom eventuelle spesielle betingelser knyttet til bevilgningen og utkast til samarbeidsavtale hvor mål og delmål, økonomi, milepæler, utbetalingsprofil og rapporteringsfrister blir konkretisert. 

Samarbeidsavtalen signeres digitalt av daglig leder i Cultiva og signaturberettiget prosjektansvarlig. 

Cultiva har ikke ansvar for prosjekter som settes i gang før søker har fått svar på søknaden og det er signert en samarbeidsavtale for prosjektet.