Om Cultiva

Cultiva - Kristiansand kommunes energiverksstiftelse - ble opprettet av Kristiansand kommune i 2000. Formålet er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

Stiftelsen har en forvaltningskapital på ca. 2 milliarder norske kroner pr. februar 2019. Realavkastningen skal brukes til realisering av stiftelsens formål.

Vi har siden opprettelsen investert ca. 360 millioner kroner i ulike prosjekter i Kristiansand. I tillegg etablerte vi i 2010 "Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand”  og overførte 350 millioner kroner i stiftelseskapital. Stiftelsen har, i tråd med formålet, delt ut hele sin kapital til prosjekter og stiftelsen ble avviklet i 2018.