Om Cultiva

Cultiva - Kristiansand kommunes energiverksstiftelse - ble opprettet av Kristiansand kommune i 2002. Formålet er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

Stiftelsen har en forvaltningskapital på 1,9 milliarder norske kroner pr. mars 2018. Realavkastningen skal brukes til realisering av stiftelsens formål.

Vi har siden opprettelsen investert ca. 350 millioner kroner i ulike prosjekter i Kristiansand. I tillegg etablerte vi i 2010 "Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand”  med 350 millioner kroner i stiftelseskapital.