Cultiva

Om Cultiva

Cultiva - Kristiansand kommunes energiverksstiftelse - ble opprettet av Kristiansand kommune i 2000. Formålet er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

Stiftelsen har en forvaltningskapital på ca. 2,4 milliarder norske kroner pr. mai 2023. Realavkastningen skal brukes til realisering av stiftelsens formål.

Vi har siden opprettelsen investert ca. 527 millioner kroner i ulike prosjekter i Kristiansand. I tillegg etablerte vi i 2010 "Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand”  og overførte 350 millioner kroner i stiftelseskapital. Stiftelsen har, i tråd med formålet, delt ut hele sin kapital til prosjekter og stiftelsen ble avviklet i 2018.

Styre og rådsforsamling

Medlemmer og arbeidsoppgaver

Møteplan

Vedtekter

Vårt samfunnsoppdrag!

Personvern-erklæring

Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR).

Ny strategi "Rom for muligheter"

Styret i Cultiva vedtok i styremøte 7. desember 2020 en ny overordnet strategi for perioden 2021-2024