Vi gjør Kristiansand bedre gjennom kunst, kultur og kreativitet!

Vi gjør Kristiansand bedre gjennom kunst, kultur og kreativitet!

Cultiva

Aktuelt

Ny strategi "Rom for muligheter"

Styret i Cultiva vedtok i styremøte 7. desember 2020 en ny overordnet strategi for perioden 2021-2024

Rådsmøte 7. desember 2020

Rådsforsamlingen i Cultiva har møte mandag 7. desember 2020 kl. 14:00. På grunn av smittevernsrestriksjoner gjennomføres møtet digitalt, og vi ikke være åpent for publikum.

Se mer aktuelt fra Cultiva

Prosjekter vi har støttet

Barnas arkitekturdag 2019

Verksteder og aktiviteter for barn 7. september.

  1. Barn og unge

Skapende Barn

Musikkaktiviteter, litteratur og formingsaktiviteter for barn i 3-4 års alderen i barnehagen med hovedfokus på barn som lever i utsatte familier.

  1. Barn og unge

Ung og lovende

Talentutvikling for unge ledere i idretten

  1. Kompetanseutvikling
Se flere prosjekter
Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down