Cultiva

Møteplan

Cultivas styremøter er åpne for pressen og publikum, styrepapirer og øvrig dokumentasjon er lett tilgjengelig på nettsidene. Slik ønsker vi å bidra til involvering underveis, og til å skape forståelse for våre prioriteringer og deltaktighet i resultatene. 

Møtene avholdes i Cultivas lokaler i 6. avtale i Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27 dersom mulig mht. smittevernsreglene. 


Styret

Torsdag 18. februar 2021
Mandag 12. april 2021
Mandag 14. juni 2021
Mandag 5. juli 2021 - ekstraordinært styremøte
Uke 33 (16. - 20. august) Avlyst
Fredag 20. august 2021 - ekstraordinært styremøte
Fredag 15. oktober 2021 
Mandag 6. desember 2021

Rådsforsamling

Mandag 14. juni 2021, kl. 14:00-15:00
Mandag 6. desember 2021, kl. 14:00-15:00

 

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down