Cultiva

Møteplan

Cultivas styremøter og rådsmøter er åpne for pressen og publikum, styrepapirer og øvrig dokumentasjon er lett tilgjengelig på nettsidene. Slik ønsker vi å bidra til involvering underveis, og til å skape forståelse for våre prioriteringer og deltaktighet i resultatene. 

Møtene avholdes i Cultivas lokaler i 6. avtale i Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27. Det er begrenset med tilhørerplasser, men ta gjerne kontakt på post@cultiva.no dersom du ønsker å være til stede under møtet. 


Styret

Onsdag 1. mars 2023 kl. 10:00 - 14:00
Torsdag 4. mai 2023 kl. 10:00 - 14:00
Tirsdag 13. juni 2023 kl. 10:00 - 14:00
Onsdag 16. august 2023 kl. 10:00 - 14:00 i Arendal Rådhus
Mandag 16. oktober 2023 kl. 10:00 - 14:00 
Mandag 4. desember 2023 kl. 10:00- 14:00

Rådsforsamlingen

Tirsdag 13. juni 2023, kl. 14:00-15:00
Mandag 4. desember 2023, kl. 14:00-15:00