Cultiva

Møteplan

Cultivas styremøter og rådsmøter er åpne for pressen og publikum, styrepapirer og øvrig dokumentasjon er lett tilgjengelig på nettsidene. Slik ønsker vi å bidra til involvering underveis, og til å skape forståelse for våre prioriteringer og deltaktighet i resultatene. 

Møtene avholdes i Cultivas lokaler i 4. etasje i Kraftverk, Skippergata 24 B.


Styret

Tirsdag 27. februar 2024 kl. 10:00 - 14:00
Mandag 6. mai 2024 kl. 10:00 - 14:00
Mandag 17. juni 2024 kl. 10:00 - 14:00
Tirsdag 15. oktober 2024 - strategisamling (sted ikke avklart)
Onsdag 16. oktober 2024 kl. 10:00 - 14:00 (sted ikke avklart)
Torsdag 5. desember 2024 kl. 10:00- 14:00

Rådsforsamlingen

Mandag 15. januar 2024, kl. 14:00-16:00
Mandag 17. juni 2024, kl. 14:00-15:00
Torsdag 5. desember 2024, kl. 14:00-15:00