Cultiva

Personvern-erklæring

Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR).

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Cultiva behandler personopplysninger på et overordnet nivå. 

Cultiva, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger når vi alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlene for behandlingen, og når vi på et annet rettslig grunnlag er forpliktet til å være behandlingsansvarlig. 

Personopplysninger behandlet i forbindelse med søknadsbehandling, vurdering og oppfølging av prosjekter som har fått bevilgning, samt kontroll med tildelte midler gjennom innhenting av prosjektregnskaper lagres i det elektroniske saks- og arkivsystemet ePhorte og i Office 365. 

Ved krav om innsyn i offentlige dokumenter utleverer vi personopplysninger i samsvar med offentlighetsloven og forvaltningsloven. 

Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for informasjon i arkivet som trenger særlig vern, for eksempel særlige kategorier personopplysninger. 

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som vi behandler, retting eller supplering hvis de er uriktige eller ufullstendige, sletting hvis vi behandler uten korrekt rettslig grunnlag (vær imidlertid oppmerksom på at det gjelder enkelte unntak fra retten, som når vi ved lov er pålagt fortsatt lagring), å trekke tilbake ditt samtykke dersom du har gitt dette til oss som grunnlag for en behandling samt å protestere mot behandlingen hvis den ikke baseres på samtykke, avtale eller rettslig plikt. Du kan i tillegg alltid protestere mot direkte eller tilpasset markedsføring. 

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte oss på post@cultiva.no, telefon 380 380 20 eller til Cultiva, Postboks 494, 4664 Kristiansand.