Cultiva

Nye Cultiva Ekspress

Søknadsfrist 1. oktober 2024 og 20. november 2024

Det igangsettes en pilot med testing av en ny hurtigbehandlingsordning for småsøknader med søknadsbeløp inntil kr 30 000. Piloten skal evalueres etter 6 måneder. 

I pilotfasen vil styret i styremøtene få en beslutningssak «Nye Cultiva Ekspress» for hurtigbehandling av småsøknader hvor administrasjonen lager en innstilling på bevilgninger innenfor en ramme på kr 300 000 til hvert møte.

Det er kun prosjekter som er innenfor Cultivas formål som kan få støtte fra ordningen. Alle søkere må gjennomgå sjekkliste på nettsiden før de sender inn søknad Sjekk om du kan søke Cultiva? | Cultiva

For «Nye Cultiva Ekspress» er det følgende tilleggskriterier:

  • Maksimalt støttebeløp pr. prosjekt kr 30 000
  • Maksimal prosjektperiode 6 måneder
  • Det kan søkes om støtte til produksjonskostnader og arrangementer (ikke arbeidsstipend, honorar til seg selv eller ordinær drift)
  • Ad-hoc grupperinger er Alle deltakerne må ha organisasjonsnummer, og en av deltakerne må utpekes til prosjektleder og kontraktspartner for Cultiva.

Ansvarlig søker kan kun ha et aktivt småsøknadsprosjekt av gangen. Prosjektet må være avsluttet og rapportert levert før man kan få innvilget nytt småsøknadsprosjekt.

Søknader sendes inn via lenken nedenfor. 

En enkel samarbeidsavtale må signeres før 80 % av prosjektstøtten kan utbetales. (mal samarbeidsavtale)

De resterende 20 % utbetales etter innsendelse av standard sluttrapport med enkelt prosjektregnskap og kopi av bilag. Det kreves ikke revisorbekreftelse.

Søknadsskjema (lenke kommer snart) Sluttrapport