Cultiva

Kommunikasjon

Cultiva skal profileres som finansieringspartner i prosjektet. Det forutsettes at mottaker samarbeider med Cultiva om pressedekning og stiller seg til disposisjon for intervju og reportasjer i mediene og i Cultivas egne publikasjoner. Logo kan lastes ned fra Cultivas nettside.