Cultiva

Tidligere utlysninger

Ekstraordinær koronautlysning 1: Innovasjons-dugnad for fremtidens kulturarbeids-plasser

Søknadsbasert utlysning på 1,5 millioner kroner til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativtet, fordelt på maksimalt 15 prosjekter.

Ekstraordinær koronautlysning 2: Julebyen Kristiansand

Søknadsbasert utlysning på 3 millioner kroner til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

Ekstraordinær koronasatsing 3: Mangfold, offentlig rom og digitalisering

I samarbeid med Agder Kunstsenter, Kristiansand kommune, Fri Agder og Skeive Sørlandsdager utlyser vi 2,5 millioner kroner til kunst- og kulturprosjekter som bidrar til å fylle levekårsprosjektert "Mangfold, offentlig rom og digitalisering" med variert innhold.

Utlysning: Cultiva Digital år 1 // Digital transformasjon

Cultiva vil i 2021 tildele opp til 10 millioner kroner i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kunst- og kulturfeltet, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold på tvers.

Utlysning: Cultiva Digital år 2 // Digital transformasjon

Cultiva vil i 2022 tildele inntil 10 millioner kroner i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kunst- og kulturfeltet, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold på tvers.

Utlysning: Cultiva Digital år 3 // Digital transformasjon

Cultiva vil i 2023 tildele inntil 10 millioner kroner i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kulturfeltet. Vi søker prosjekt som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende kunst, kultur og idrett.