Cultiva

Photo by Matthew T Rader on Unsplash

Ekstraordinær koronasatsing 3: Mangfold, offentlig rom og digitalisering

I samarbeid med Agder Kunstsenter, Kristiansand kommune, Fri Agder og Skeive Sørlandsdager utlyser vi 2,5 millioner kroner til kunst- og kulturprosjekter som bidrar til å fylle levekårsprosjektert "Mangfold, offentlig rom og digitalisering" med variert innhold.

Denne satsingen har flere formål:

 • å stimulere til utforskning av kunstens og kulturens rolle i offentligheten når det gjelder å sette mangfold på agendaen
 • holdningsendring, kompetanseheving og bevisstgjøring i forhold til levekårsutfordringer
 • bidra til oppdrag til kulturfeltet som fremdeles har det utfordrende som følge av korona

Mangfold forstås i denne utlysningen bredt. Prosjektene kan rette seg mot et stort og variert spekter av levekårsutfordringer.

Kunst og kultur er kraftfulle verktøy. Satsingen vil derfor følges opp av foredrag, debatter, konferanse og seminar.

Åpning av satsingen «Mangfold, offentlige rom og digitalisering» skjer på Europadagene 4. til 6. mai 2021, og avsluttes under Skeive Sørlandsdager 22. til 29. august 2021.  I løpet av perioden fra mai til august vil vi fylle Kristiansand med kunst og kultur, fag og feiring, meningsbrytning og opplevelser, kunnskap og aktiviteter som løfter frem og belyser mangfold.

Innledningsvis vil faglige tema som kunst og ytringsfrihet, mangfold og levekårsutfordringer, kunst og kultur i offentlige rom diskuteres og løftes frem. Etter hvert vil satsingen kurateres mer i tråd med ambisjonene til Skeive Sørlandsdager om å farge Kristiansand i alle regnbuens farger, gjennom feiring av mangfold, kjærlighet og retten til å være seg selv. I år er dessuten internasjonalt felleskap – sterkere sammen et felles tema for pridefestivalene over hele landet.   

Det lyses ut kr 2 500 000,- til kunst- og kulturprosjekter som bidrar til å fylle levekårsprosjektet «Mangfold, offentlig rom og digitalisering» med variert innhold. 

Kunst og kulturaktører i Kristiansand utfordres til å søke med prosjekt, verk, aktiviteter eller opplevelser som gjennomføres innenfor perioden fra mai til august 2021. Prosjektene skal virke i offentlig rom innenfor Kristiansand kommune, og være i tråd med gjeldende smittevernregler.

Vi ser etter kunst- og kulturprosjekter som bidrar til økt mangfold og ytringsfrihet gjennom nytenking, nysgjerrighet, refleksjon, engasjement og medvirkning - både fysisk og digitalt. Prosjektene oppfordres til å eksperimentere med sjangersamarbeid, utradisjonelle formidlingsformer, alternative offentlige arenaer for kunst- og kulturopplevelse, og grenseflater med digitale produksjons- og formidlingsformer. Prosjektene kan være enkeltstående pop-up’s, eller prosjekt som dekker deler eller hele perioden.

Prosjektene vil bli vurdert i forhold til kunstnerisk kvalitet, bidrag til økt mangfold og ytringsfrihet i det offentlig rom, gjennomføringsevne, digitalisering, bærekraft, deres samlet evne til å adressere et mangfold av levekårsutfordringer, samt fylle Kristiansand med kunst- og kulturopplevelser i perioden under kurateringsprofilen «fra fag til fest». Denne samlete vurderingen vil gjøres av en jury bestående av samarbeidspartnerne.

Hvem kan søke:

Selskaper, institusjoner, organisasjoner og ad-hoc grupperinger med tilknytning til Kristiansand kommune.

Søknad sendes innen mandag 22. mars 2021 kl. 24.00 til post@cultiva.no, og må inneholde:

 1. Prosjektbeskrivelse:
  - kort innholdsbeskrivelse, maks 4 sider
  - Informasjon om ansvarlig søker og samarbeidspartnere (navn, kontaktinfo og organisasjonsnummer)
 2. Formidlingsmåte/distribusjon og målgrupper
 3. Enkelt budsjett (med oversikt over kostnader og inntekter og evt. andre finansieringskilder)
 4. Risikovurdering smitteverntiltak (eget skjema)
 5. Relevante vedlegg (f.eks. CV)

Søknadskjema kan lastes ned her (Word) og skjema for risikovurdering smittevern kan lastes ned her (Word). 

Søknadene forventes ferdigbehandlet innen fredag 26. mars 2021.

Juryen består av: Åge Bjelland (leder Fri Agder), Roy Hægeland (festivalsjef Skeive Sørlandsdager), Agnes Repstad (daglig leder Agder Kunstsenter), Angjerd Munksgaard (rådgiver kulturdirektørens stab Kristiansand kommune), Tore Løvland (arrangementsansvarlig Kristiansand kommune), Ingebjørg Borgemyr (prosjektutvikler Cultiva) og Kirsti Mathiesen Hjemdahl (daglig leder Cultiva)