Cultiva

Tilskudd til utvikling av digital kunst og kultur til barn og unge

Søknadsfrist 1. september 2024

Agder fylkeskommune, Cultiva og Kulturtanken søker visjonære prosjekter som kan transformere kunst- og kulturfeltet gjennom digital teknologi. Målet er å skape innovative kunst- og kulturtilbud som engasjerer og beriker barn og unge, samt bygge miljø for kunst og teknologi i Kristiansand. 

Formålet med utlysningen er å fremme utviklingen av digitale kunst- og kulturtilbud som kan inspirere og engasjere barn og unge på nye måter. Vi er spesielt interessert i prosjekter som:

  • Utforsker og eksperimenterer med digitale produksjons- og formidlingsformer.
  • Skaper ny hybridkunst der det digitale og fysiske samspiller på en nyskapende måte.
  • Tilbyr løsninger for formidling, samspill, undervisning og samskaping innen barne- og ungdomskultur.
  • Integrere kulturarv i moderne, digitale formater.
  • Bidra til å bygge miljø rundt teknologi og kunst i Kristiansand. Kontorplass og bruk av fasiliteter på Kraftverk er inkludert utlysningen.

Hvordan kan vi utvikle fremtidens kunst- og kulturopplevelser? Hvordan kan ny teknologi og KI brukes i kunst og kultur? Hvordan kan vi nå barn og unge på deres foretrukne plattformer? Hvordan kan vi utvikle digitale produksjoner som kombinerer flere formater og er tilgjengelige i ulike kanaler? Vi søker prosjekter som kan svare på disse spørsmålene og bidra til en bærekraftig digital utvikling i kunst- og kulturfeltet.

Utlysningen administreres av Agder fylkeskommune. Mer informasjon og søknadsskjema Tilskudd til utvikling av digital kunst og kultur til barn og unge - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Søknadsfrist 1. september 2024