Cultiva

Søknader

Søkere og aktiviteter som kan svare JA på kontrollspørsmålene på siden "Sjekk om du kan søke Cultiva?" vil være i posisjon til å søke midler, og kan sende inn søknad.  

Cultivas oppgave deretter være å vurdere og prioritere mottatte søknader basert på hvordan søknaden bidrar til å realisere formålet om å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand innenfor de årlige bevilgningsbudsjettene.

Overordnet strategi viser hvilke områder innenfor formålet som prioriteres i strategiperioden. Det vil være egne utlysninger og søkemuligheter innenfor de prioriterte områdene. Gjeldende strategi: "Rom for muligheter"

I tillegg er Cultiva alltid åpen for uforutsette ideer og søknader som er innenfor formålet, men ikke nødvendigvis innenfor overordnet strategi, se "Uforutsette søknader"

Sjekk om du kan søke Cultiva?

Strategi 2021-2024; Rom for muligheter

Aktive utlysninger

Uforutsette søknader

Søknadsskjema

Tidligere utlysninger