Cultiva

Uforutsette søknader

Cultiva er alltid åpen for uforutsette ideer og søknader.

Alt som kommer av søknader blir registret fortløpende. I hvert styremøte er det en orienteringssak hvor styret får en oversikt over alt som har kommet inn siden forrige styremøte. Styret har anledning til å hente frem enkeltsøknader, be administrasjonen gjøre en vurdering og lage en innstilling til neste styremøte. Erfaringsmessig skal det mye til at styret gjør dette, fordi det alltid er flere søknader enn det er midler til og man ønsker å kunne gjøre en samlet vurdering hvor man kan vurdere søknadene opp mot hverandre.

I årets siste styremøte i desember er det et «oppsamlingsheat» hvor alle mottatte søknader blir behandlet. Se gjerne hvordan oppsamlingsheatet i 2023 ble behandlet i styret Sakspapirer styremøte 04.12.23, sak 64/23 Uforutsette ideer og søknader fra side 87 i dokumentet.

Gå gjennom kontrollspørsmålene under "Sjekk om du kan søke Cultiva?" før du sender en søknad. Det er foreløpig ikke noe eget søknadsskjema. En søknad må bestå av en prosjektbeskrivelse, budsjett og søkers egen vurdering av hvordan prosjektet bidrar til sikring av arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand?

Søknader sendes til soknad@cultiva.no. Søknader til "oppsamlingsheatet" må være sendt innen 15. november.