Cultiva

Uforutsette søknader

Cultiva er alltid åpen for uforutsette ideer og søknader.

Alt som kommer av søknader blir registret fortløpende. I hvert styremøte er det en orienteringssak hvor styret får en oversikt over alt som har kommet inn siden forrige styremøte. Styret har anledning til å hente frem enkeltsøknader, be administrasjonen gjøre en vurdering og lage en innstilling til neste styremøte. 

I årets siste styremøte i desember er det en «oppsamlingsrunde» hvor alle mottatte søknader blir behandlet. Se gjerne hvordan oppsamlingsrunden i 2023 ble behandlet i styret Sakspapirer styremøte 04.12.23, sak 64/23 Uforutsette ideer og søknader fra side 87 i dokumentet.

Gå gjennom kontrollspørsmålene under "Sjekk om du kan søke Cultiva?" før du sender en søknad. Det er foreløpig ikke noe eget søknadsskjema. En søknad må inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett og søkers egen vurdering av hvordan prosjektet bidrar til sikring av arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand?

Søknader sendes via søknadsskjema i Microsoft Forms. Søknader til oppsamlingsrunden i desember må være sendt innen 15. november.