Cultiva

Prosjektpresentasjoner

Workshop om kunstnerisk ytringsfrihet

Kunstnerisk ytringsfrihet må likestilles med presse- og mediafrihet.

Håndballbyen Kristiansand

Utvikling av håndballmiljøet for kvinner i Kristiansand

Kraftverk

Byens nye møteplass for kunst, kultur & kunnskap

Geitmyra Kristiansand

Periode: 2020 - 2020, Formål: Barn og unge

Matkultursenteret på Odderøya er godt i gang!

Forprosjekt Barnas kunstmuseum

SKMU ønsker å videreutvikle BARNAS Kunstmuseum til å bli et unikt tilbud med kunstformidling, kunstproduksjon og kunstnerisk medskaping for barn i alderen 0-10 år.

 1. Talentutvikling

Storbyprosjekt UKM

Hvorfor engasjerer ikke ungdommen i storbyene seg i UKM?

 1. Kompetanseutvikling

Masterstudie i sceneprodusent

Fakultet for kunstfag vil utdanne sceneprodusenter

 1. Kompetanseutvikling

Zero Gravity

Vision Skatepark utvider tilbudet med parkour og free running

 1. Barn og unge

Kilden Dialog

Samspillet i Kilden Dialog gir inspirasjon til økt formidlingsglede i hverdagen, enten man velger det som yrkesretning, beholder utøvende kunst som en sterk åre i livet – eller lar erfaringene og opplevelsene påvirke andre deler av livet og samfunnet.

 1. Talentutvikling

Youth Bank Kristiansand

Pilotprosjekt for etablering av Youth Bank i Kristiansand

 1. Talentutvikling

Olympiatoppen Sør

Etablering av Olympiatoppen Sør i Kristiansand

 1. Kompetanseutvikling

Barn ingen hindring

Folkehøyskoletilbud for elever med barn.

 1. Talentutvikling

Eliasland

Mulighetsstudie for etablering av Eliasland på Hamresanden i Kristiansand

 1. Talentutvikling

Kilden Dialog kompetansesenter

Kilden Teater- og Konserthus utvikler nye arbeidsformer med deltakerorientert dialogmetodikk og praksis.

Cultiva Ekspress Idrett og Kunst

Cultiva Ekspress bidrar til utvikling av talenter innen kunst og idrett i Kristiansand.

 1. Kompetanseutvikling

Barnas RUTPLUKS

I Barnas Rutpluks har barn i Kristiansand bidratt til å utsmykke og utforme vårt felles byrom

 1. Talentutvikling

Posebyen Kulturskole

Musikk er en utømmelig kilde til opplevelser, glede og energi. Musikk binder mennesker sammen, vekker følelser, gjør oss kreative, og har en stor positiv innvirkning på helse og velvære.

 1. Talentutvikling

SAND Internasjonale scenekunstfestival for barn og unge

Scenekunst på høyt nivå for barn og unge!

 1. Talentutvikling

Psyken vår - Ung

Tv-serie om psyken vår for ungdom.

 1. Barn og unge

UngdomsKilden

UngdomsKilden er et forpliktende møtested og profesjonelt undervisningstilbud i utøvende teater for ungdom fra 13 til 20 år.

 1. Talentutvikling

FilmLab Norge

Ettårig talentutviklingsprogram for filmskapere mellom endt utdanning og profesjonelt virke.

 1. Kompetanseutvikling

Utredning om skolekorpsene i Kristiansand

Hvilke utfordringer strir kommunens skolekorps med, og hvordan kan vi løse dem?

Kristiansand sommerteater

Pilot for etablering av sommerteater i Kristiansand

 1. Talentutvikling

Qunst 25

Temporær kunstutstilling i forbindelse med Quartfestivalens 25 års jubileum.

 1. Kompetanseutvikling

Historier fra ei gruve

Teaterforestilling for barnehagebarn

 1. Barn og unge

Sørnorsk Filmmobil

Barn bruker film og levende bilder aktivt i sin hverdag. Hvordan lages film, og hvordan kan film påvirke oss?

 1. Talentutvikling

My M@chine

Små barn, store idéer!

 1. Barn og unge

Scenekunst Sør

Etablering av regionalt kompetansesenter for scenekunst i Kristiansand

Vitensenter Kristiansand

I januar 2018 åpnet Mini-Vitensenteret i Markensgate i Kristiansand.

 1. Barn og unge

Barn i Byen

Kulturmagasin og kulturkalender for barnefamilier

 1. Talentutvikling

Ung og lovende

Talentutvikling for unge ledere i idretten

 1. Kompetanseutvikling

Trafo 2.0

Nordens største nettsted for unge kunstnere får en digital overhaling!

 1. Kompetanseutvikling

Norway Summer Games

Idrettsfestival for barn og unge på tvers av idrettsgrener

 1. Barn og unge

Maskefall

Teatertilbud for ungdom og voksne med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rusproblematikk

 1. Barn og unge

Kristiansand Internasjonale Dragefestival

Dragefestival samlet flere tusen!

 1. Barn og unge

Kildenkonferansen

KUNSTEN å gjøre noe med det

 1. Kompetanseutvikling

Barnestevne under Quartlekene

Friidrettsarrangement for barn på Kristiansand Stadion

 1. Barn og unge

Natta pappa henta oss

Økt fokus på barn og unge som opplever rusproblematikk i nær familie.

 1. Barn og unge

Konsert "Musikk gir liv"

Musikk har til alle tider engasjert og beveget mennesker, men hvordan kan musikkundervisning løfte et barn ut av fattigdom?

 1. Barn og unge

Barn i Byen - Våre bilder 2017

Formidling av bilder fra barns oppvekstmiljø i Kristiansand.

 1. Barn og unge

Psyken vår - Barn

Tv-serie om psyken vår for barn i småskolen.

 1. Barn og unge

Kunstsilo

Kunstsilo skal bli et kraftsentrum for kunsten, kunstnerne og Kristiansand.

 1. Nye muligheter

Skapende Barn

Musikkaktiviteter, litteratur og formingsaktiviteter for barn i 3-4 års alderen i barnehagen med hovedfokus på barn som lever i utsatte familier.

 1. Barn og unge

Barnas arkitekturdag 2019

Verksteder og aktiviteter for barn 7. september.

 1. Barn og unge