Cultiva

Ekstraordinær koronautlysning 1: Innovasjons-dugnad for fremtidens kulturarbeids-plasser

Søknadsbasert utlysning på 1,5 millioner kroner til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativtet, fordelt på maksimalt 15 prosjekter.

Korona har allerede fått store effekter i samfunnet – og i Kristiansand. Med Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser og bedre levekår i Kristiansand, ønsker styret å bidra i den ekstraordinære situasjonen som har oppstått også innenfor vårt nedslagsfelt, nemlig kulturlivet.

Det lyses ut kr 1 500 000,- til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet, fordelt på maksimalt 15 prosjekter.

Cultiva ønsker å bidra til å opprettholde og utvikle arbeidsplasser i kulturlivet i den vanskelige tiden vi er inne i. Det gjøres ikke minst gjennom å forberede seg for tiden som kommer etter korona. Utlysningen skal stimulere til nytenkning om produksjon og formidling innen hele kulturfeltet.

Prosjektene bør derfor være innovative og fremtidsrettede, og favne nye digitale produksjons- og formidlingsformer.

Vi ser etter prosjekter som bidrar til nytenking, nysgjerrighet og medvirkning. Prosjektene vil bli vurdert i forhold til forventet bidrag til digitalisering, bærekraft, innovasjon, samarbeid på tvers av sektorer/bransjer og kvalitet.

Hvem: Selskaper, institusjoner, organisasjoner og ad-hoc grupperinger med tilknytning til Kristiansand kommune. Interne utviklingsprosjekter uten eksterne samarbeidspartnere vil ikke bli prioritert.

Søknad sendes innen tirsdag 14. april 2020 kl. 24.00 til innovasjonsdugnad@cultiva.no, og må inneholde:

  1. Prosjektbeskrivelse: - kort innholdsbeskrivelse, maks 4 sider - Informasjon om ansvarlig søker og samarbeidspartnere (navn, kontaktinfo og organisasjonsnummer)
  2. Formidlingsmåte/distribusjon og målgrupper
  3. Enkelt budsjett (med oversikt over kostnader og inntekter og evt. andre finansieringskilder)
  4. Relevante vedlegg (f.eks CV)

Søknadsskjema kan lastes ned her: Word-format PDF-format
Utlysningsteksten kan lastes ned her: PDF-format

Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 24. april 2020.