Cultiva

Rådsmøte 4. desember 2023

Rådsforsamlingen i Cultiva har møte mandag 4. desember 2023 kl. 14:00 i våre lokaler i Kraftverk, Skippergata 24 B, Kristiansand.

Sakspapirene er tilgjengelige i dokumentarkivet, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter at møtet er gjennomført. 

Forslag til saksliste: 

Konstituering av rådsforsamlingen og valg av møteleder. 

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. 

7/23  Valg av leder av rådsforsamlingen

8/23  Etablering av valgkomitè

9/23  Møteplan

10/23 Eventuelt

 

Rådsmøtene er åpne for tilhørere, men med et begrenset antall plasser.