Cultiva

Styremøte 6. mai 2024

Vi gjennomfører styremøte mandag 6. mai 2024 fra kl 10:00 til kl. 14:00 i våre lokaler i 4. etasje på Kraftverk, Skippergata 24 B, Kristiansand.

Sakspapirer er tilgjengelig i dokumentarkivet, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Cultivas styremøter er åpne for tilhørere, men med et begrenset antall plasser.  

Saksliste: 

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker

14/24 Status kapitalforvaltning

3. Diskusjonssaker

15/24 Pilot "Nye" Cultiva Ekspress
16/24 Levekårsløft m/workshop
17/24 Strategiprosess

4. Orienteringssaker

18/24 Kraftverk
19/24 Bakgård Skippergata 24 B
20/24 Uforutsette ideer og søknader
21/24 Diverse orienteringer fra administrasjonen

5. Oppsummering

22/24  Eventuelt