Cultiva

20 års jubileum

6. desember 2020 var det 20 år siden bystyret i Kristiansand kommune stiftet Cultiva - Kristiansand kommunes energiverksstiftelse.

Sammen med gode krefter i Kristiansand har vi arbeidet for å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand gjennom kunst, kultur, kreativitet og kompetanse. 

Vi har støttet nærmere 700 prosjekter til over 200 ulike mottakere. Tusen takk for engasjement, gode prosjekter, nye erfaringer, godt samarbeid og bidrag til utvikling av Kristiansand! 

Det ble film isteden for fest! Sjekk den ut her