Cultiva

Styremøte 12. april 2021

Vi gjennomfører digitalt styremøte mandag 12. april. 2021 fra kl. 10 til kl. 14.

På grunn av koronasituasjonen gjennomføres digitalt styremøte. Interesserte tilhørere kan henvende seg til post@cultiva.no for å få lenke til møtet. 

Sakspapirene er tilgjengelige på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Saksliste:

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker

18/21 Status kapitalforvaltning
19/21 Statusrapport kommmunikasjonsplan

3. Diskusjonssaker

20/21 Forberedelse utlysning for å sikre arbeidsplasser
21/21 Skippergata 24 B

4. Oppfølgingssaker

22/21 Sak om kunstgress
23/21 Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd

5. Orienteringssaker

24/21 Korona 3 - program inkl. fagprogram
25/21 Møter og henvendelser
26/21 GDPR
27/21 Diverse orienteringer fra administrasjonen

6. Eventuelt