Cultiva

Styremøte 16. oktober 2023

Vi gjennomfører styremøte mandag 16. oktober 2023 fra kl. 10:00 til kl. 14:00 i våre nye lokaler i Kraftverk, Skippergata 24b, Kristiansand.

Sakspapirer er tilgjengelig i dokumentarkivet, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Cultivas styremøter er åpne for tilhørere, men med et begrenset antall plasser. Ta gjerne kontakt med administrasjonen på post@cultiva.no for å høre om det er tilgjengelig plass før møtet. 

Saksliste: 

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker

46/26 Status kapitalforvaltning
47/23 Kraftverk - status økonomi og organisering (unntatt offentlighet)
48/23 Cultiva Digital år 3 (delvis unntatt offentlighet)
49/23 Vedtektsendringer Cultiva

3. Diskusjonssaker

50/23 Evaluering Cultiva Ekspress

4. Orienteringssaker

51/23 Møter og henvendelser
52/23 Museumsbygg Nodeviga
53/23 Hussjef Kraftverk
54/23 Diverse orienteringer fra administrasjonen

5. Oppsummering

55/23 Eventuelt