Cultiva

Ekstraordinær satsing som følge av koronavirus

Cultiva setter av 5 millioner kroner til ekstraordinær satsing.

Den ekstraordinære satsingen skal sikre arbeidsplasser og levekår i Kristiansand i den krisetiden som koronasmitten representerer. Satsingen er todelt:  

  • 3,5 millioner kroner skal brukes til å utvikle et felles digitalt kulturløft med relevante partnere. Innovasjonen skal komme kristiansandere til gode.  
  • Det blir en søknadsbasert utlysning på 1,5 millioner kroner til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet. Søknadsprosessen skal være enkel og rask.  

Administrasjonen skal arbeide videre med konkretisering av partnerskap i tett samarbeid med relevante aktører.  

Utlysning med kriterier for den søknadsbaserte potten vil være klart om kort tid.