Cultiva

Rådsmøte 7. desember 2020

Rådsforsamlingen i Cultiva har møte mandag 7. desember 2020 kl. 14:00. På grunn av smittevernsrestriksjoner gjennomføres møtet digitalt, og vi ikke være åpent for publikum.

Forslag til saksliste: 

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. 

Sak 7/20 Orienteringssaker

7.1/20 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 15.06.20
7.2/20 Vedtektsendringer mht. valg av styremedlemmer
7.3/20 Ny strategi
7.4/20 Diverse orienteringer fra Cultiva

Sak 8/20 Møteplan

Sak 9/20 Eventuelt

Komplette sakspapirer er tilgjengelig under menypunktet dokumenter/rådsmøter/2020