Cultiva

Videostyremøte 26. mars 2020

Det gjennomføres et kort styremøte med statusoppdaterting torsdag 26. mars 2020 kl. 10.00.

På grunn av koronasituasjonen vil møtet ikke være åpent for tilhørere. Sakspapirer er som normalt bli tilgjengeliggjort på nettsidene i forkant av møtet, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført.

Sakspapirene kan lastes ned her.

Saksliste:

  1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet
  2. Beslutningssaker

11/20 Status kapitalforvaltning
12/20 Avklaringer mht. oppfølging av prosjekter som følge av koronavirus
13/20 Ekstraordinær satsing som følge av koronavirus
14/20 Revidert fremdriftsplan strategiprosess

 Oppfølgingssak

15/20 Eiendommer i tilknytning til Skippergata 24B

 Oppsummering

16/20 Eventuelt