Cultiva

Styremøte 4. desember 2023

Vi gjennomfører styremøte mandag 4. desember 2023 fra kl 10:00 til kl. 14:00 i våre lokaler i 4. etasje på Kraftverk, Skippergata 24 B, Kristiansand.

Sakspapirer er tilgjengelig i dokumentarkivet, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Cultivas styremøter er åpne for tilhørere, men med et begrenset antall plasser. 

Under lunchen presenterer Stine Rambekk Henriksen, Erling Ritland Taule og Pål Øymoen studentoppgave om Kraftverk. 

Saksliste: 

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker

56/23 Status kapitalforvaltning
57/23 Kraftverk - status økonomi og organisering (unntatt offentlighet)
58/23 Kapitalforvaltningsstrategi
59/23 Kommunikasjonsplan 2024
60/23 Administrativt budsjett 2024
61/23 Bevilgningsbudsjett, disponeringer for 2023
62/23 Kunstsilo barn og unge, år 3 av 4
63/23 Cultiva Ekspress 2024
64/23 Uforutsette idèer og søknader 2023
65/23 Museumsbygg Odderøya
66/23 Levekårsløft
67/23 Pensjonsordning Skippergata 24 B
68/23 Møteplan 2024

3. Orienteringssaker

69/23 Utvikling av bakgård Skippergata 24 B

4. Orienteringssaker

70/23 Diverse orienteringer fra administrasjonen

4. Oppsummering

71/22 Eventuelt
76/22 Medarbeidersamtale med daglig leder (unntatt offentlighet)