Cultiva

Styremøte 6. september 2021

Vi gjennomfører styremøte mandag 6. september 2021 fra kl. 10:00 til kl. 12:00 i SKMUs lokaler i Skippergata 24b.

Cultivas styremøter er åpne, men på grunn av koronasituasjonen er det svært begrenset med plass. Interesserte tilhørere kan henvende seg til post@cultiva.no for mer informasjon. 

Sakspapirene er tilgjengelig på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Saksliste:

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker

45/21 Status kapitalforvaltning
46/21 Cultiva Digital år 1 // Digital transformasjon

3. Diskusjonssaker

47/21 Skippergata 24b

4. Orienteringssaker

48/21 Styremedlem trekker seg
49/21 Statusrapport kommunikasjonsplan
50/21 Møter og henvendelser
51/21 Diverse orienteringer fra administrasjonen

5. Oppsummering

52/21 Eventuelt