Cultiva

Styremøte og rådsmøte 15. juni 2020

Mandag 15. juni gjennomføres styremøte kl. 10 - 14 og rådsmøte kl. 14-15.

På grunn av smitteverntiltak vil møtene ikke være åpne for tilhørere. Sakspapirer er tilgjengelig her: StyremøteRådsmøte

Protokoller fra møtene legges ut på nettsidene så fort det er praktisk mulig etter møtene er gjennomført.