Cultiva

Styremøte 5. november 2021

Vi gjennomfører et ekstraordinært styremøte fredag 5. november 2021 fra kl. 10:00 til kl. 12:00 i våre lokaler i Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand.

Cultivas styremøter er åpne, men med begrenset tilhørerplass. På grunn av smittevern ønsker vi at interesserte tilhørere henvender seg til post@cultiva.no for mer informasjon. 

Sakspapirene er tilgjengelig på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker

63/21 Cultiva Digital år 1 // Digital transformasjon
64/21 Økonomisk ramme for tildelinger i styremøte 6. desember 2021