Cultiva

Rådsmøte 6. desember 2021

Rådsforsamlingen i Cultiva har møte mandag 6. desember 2021 kl. 14:00 i våre lokaler i Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand.

Rådsmøtene er åpne, men med begrenset tilhørerplass. På grunn av smittevern ønsker vi at interesserte tilhørere henvender seg til post@cultiva.no for mer informasjon. 

Sakspapirene er tilgjengelige på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter at møtet er gjennomført. 

Forslag til saksliste:

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. 

Sak 8/21 Orienteringssaker
              8.1 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 14.06.21
              8.2 Diverse orienteringer fra Cultiva

Sak 9/21 Vedtektsendringer

Sak 10/21 Valg 1. vara styremedlem

Sak 11/21 Møteplan

Sak 12/21 Eventuelt