Cultiva

Styremøte 17. juni 2024

Vi gjennomfører styremøte mandag 17. juni 2024 fra kl. 10:00 til kl. 14:00 i våre lokaler i 4. etasje på Kraftverk, Skippergata 24 B, Kristiansand.

Sakspapirer er tilgjengelig i dokumentarkivet, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Cultivas styremøter er åpne for tilhørere, men med et begrenset antall plasser.  

Saksliste: 

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker

24/24 Status kapitalforvaltning
25/24 Virksomhetsrapport 2023
26/24 Utlysning Cultiva Digital år 4
27/24 Utlysning Det Kulturelle Levekårsløftet
28/24 Utlysning Nye Cultiva Ekspress

3. Diskusjonssaker

 

4. Orienteringssaker

29/24 Kraftverk
30/24 Uforutsette søknader
31/24 Diverse orienteringer fra administrasjonen

5. Oppsummering

32/24  Eventuelt