Cultiva

Styremøte 27. februar 2024

Vi gjennomfører styremøte tirsdag 27. februar 2024 fra kl 10:00 til kl. 14:00 i våre lokaler i 4. etasje på Kraftverk, Skippergata 24 B, Kristiansand.

Sakspapirer er tilgjengelig i dokumentarkivet, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Cultivas styremøter er åpne for tilhørere, men med et begrenset antall plasser.  

Saksliste: 

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker

01/24 Status kapitalforvaltning
02/24 Kraftverk; status økonomi og organisering (unntatt offentlighet. jfr. offl. § 12, jfr. forvl.l. § 12)
03/24 Utvikling av bakgård Skippergata 24 B
04/24 Vipers – Håndballbyen Kristiansand
05/24 Europakonferansen
06/24 Arendalsuka

3. Diskusjonssaker

07/24 Levekårsløft (vedlegg med utsatt offentlighet jfr. offl. § 4)
08/24 Talentsatsing
09/24 Strategiprosess (vedlegg med utsatt offentlighet jfr. offl. § 4)
10/24 Ekstern evaluering 

4. Orienteringssaker

11/24 Møter og henvendelser
12/24 Diverse orienteringer fra administrasjonen

5. Oppsummering

10/24  Eventuelt