Cultiva

Styremøte 6. desember 2022

Vi gjennomfører styremøte tirsdag 6. desember 2022 fra kl 10:00 til kl. 14:00 i våre lokaler i Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand.

Sakspapirer er tilgjengelig i dokumentarkivet, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Cultivas styremøter er åpne for tilhørere, men med et begrenset antall plasser. Ta eventuelt kontakt med administrasjonen på post@cultiva.no for å høre om det er tilgjengelig plass før møtet. 

Saksliste: 

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker

61/22 Status kapitalforvaltning
62/22 Kapitalforvaltningsstrategi 2023
63/22 Kommunikasjonsplan 2023
64/22 Administrativt budsjett 2023
65/22 Bevilgningsbudsjett, disponeringer for 2022
66/22 Skippergata 24 B (u.off)
67/22 Det digitale kulturhuset (u.off)
68/22 Geitmyra Matkultursenter, år 5 av 5
69/22 Kunstsilo barn og unge, år 2 av 4
70/22 Evaluering talentutviklingsordning
71/22 Cultiva Ekspress 2023
72/22 Uforutsette ideer og søknader 2022
73/22 Møteplan 2023

3. Orienteringssaker

74/22 Diverse orienteringer fra administrasjonen

4. Oppsummering

75/22 Eventuelt
76/22 Medarbeidersamtale med daglig leder (u.off)