Cultiva

Rådsmøte 14. juni 2022

Rådsforsamlingen i Cultiva har møte tirsdag 14. juni 2021 kl. 14:00 i våre lokaler i Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand.

Rådsmøtene er åpne, men med begrenset tilhørerplass. Interesserte tilhørere bes henvende seg til post@cultiva.no.

Sakspapirene er tilgjengelig på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøre så raskt det er praktisk mulig etter at møtet er gjennomført. 
Ettersendte saksdokumenter for sak 2/22 Virksomhetsrapport er tilgjengelig her. 

Forslag til saksliste: 

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. 

1/22 Orienteringssaker
        1.1 Protokoll fra rådsforsamling 06.12.21
        1.2 Diverse orienteringer fra Cultiva (muntlig)

2/22 Virksomhetsrapport 2021

3/22 Honorar til styret og rådsforsamling

4/22 Revisjonshonorar og valg av revisor

5/22 Møteplan

6/22 Eventuelt