Cultiva

Styremøte 14. juni 2021

Vi gjennomfører digitalt styremøte mandag 14. juni 2021 fra kl. 10 til kl. 14.

På grunn av koronasituasjonen gjennomføres digitalt styremøte. Interesserte tilhørere kan henvende seg til post@cultiva.no for å få lenke til møtet. 

Sakspapirene er tilgjengelige på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Saksliste:

1. Godkjennelse av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker

29/21  Status kapitalforvaltning
30/21  Virksomhetsrapport 2020
31/21  Endring av Cultivas vedtekter § 7: Rådsforsamlingen

3. Diskusjonssaker

32/21  Skippergata 24B
33/21  Programutlysning 2021-2024 - sikre arbeidsplasser
34/21  Cultiva Praksis - et levekårsløft

4. Oppfølgingssaker

35/21  Status sak kunstgress
36/21  Evaluering av obligasjonsporteføljen

5. Orienteringssaker

37/21  Museumsbygg Nodeviga
39/21  Møter og henvendelser
40/21  Diverse orienteringer fra administrasjonen

6. Oppsummering

41/21  Eventuelt