Cultiva

Ekstraordinært styremøte 5. juli 2021

Vi gjennomfører ekstraordinært digitalt styremøte mandag 5. juli 2021 fra kl. 09:00 til kl. 11:00.

På grunn av koronasituasjonen gjennomføres digitalt styremøte. Interesserte tilhørere kan henvende seg til post@cultiva.no for å få lenke til møtet. 

Sakspapirene er tilgjengelige på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Saksliste:

1. Beslutningssaker

42/21  Museumsbygg Nodeviga
43/21  Kampanjefilm mot netthets