Cultiva

Styremøte 18. mai 2022

Det gjennomføres digitalt styremøte i Cultiva 18. mai kl. 11:30.

Saksliste: 

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssak

24/22 Status kapitalforvaltning

3. Orienteringssaker

25/22 Diverse orienteringer fra administrasjonen

4. Oppsummering

26/22 Eventuelt

Saksdokumentene til møtet er tilgjengelig i vårt dokumentarkiv.

Møtet er åpent for tilhørere, og interesserte kan henvende seg til post@cultiva.no i godt tid før møtestart for å få oversendt lenke til møtet.