Cultiva

Ekstraordinært styremøte 23. april 2020

Det gjennomføres et styremøte i forbindelse med den ekstraordinære korona-satsingen torsdag 23. april 2020 kl. 18.00.

På grunn av koronasituasjonen vil møtet ikke være åpent for tilhørere. Sakspapirer er som normalt bli tilgjengeliggjort på nettsidene i forkant av møtet, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført.