Cultiva

Tildelinger Cultiva Digital år 3 // Digital transformasjon

I styremøte 16. oktober 2023 ble det tildelt 10 millioner kroner til 19 av søknadene til utlysningen "Cultiva Digital år 3 // Digital transformasjon".

Vi fikk inn totalt 58 søknader med et bredt spekter av kulturfeltet, flere nye samarbeidskonstellasjoner og gjennomgående høy kvalitet. Det totale søknadsbeløpet var 30,9 millioner kroner, med totalbudsjett inkludert egen- og tilleggsfinansiering på kroner 88,1 millioner kroner. Søknadene fordelte seg på 25 modningsprosjekt og 33 modne prosjekt. Til sammen ble 8 modningsprosjekt og 11 modne prosjekt prioritert fra et samlet styret i Cultiva innenfor bevilgningsrammen 10 millioner kroner.   

De prioriterte prosjektene er:

8 digitale modningsprosjekter på totalt kr 1 800 000. 

Søknads-nr:

Søker

Tittel

Beløp

 

3

AKKS Kristiansand

Kreativ bruk av digitale verktøy

250 000

 

16

CNAP

BBEE: Becoming Bee

150 000

 

17

Core Capasity AS

Digital prestasjonsfremmende trening (arb.tittel)

250 000

 

20

Dansespiren Digital dans for helse

250 000

 
26

Hooklab AS

Fordelsplattform for økt publikumsengasjement

200 000

a)

35

Marius Christensen Filmmusikk

Optimal bruk av Dolby Atmos i musikalske komposisjoner

250 000

 

48 Skaperhuset Sør Digital kunst - mobil digital kunstformidling for folk flest

250 000

 

53

SØRF

Sett Sørlandet på det digitale kartet: digital eiendom til kunstfeltet

200 000

 

NB: betingelser knyttet til tildelinger

a) Cultivas bidrag skal gå til aktiviteter i Kristiansand. 


11 digitalt modne prosjekter på totalt kr 8 200 000.

Søknads-nr:

Søker

Tittel

Beløp

 

9 Birgit Amalie Nilssen Lost (and found) in translation - Henrik goes to China 700 000

b)

18 CreaTeMe v/UiA ETEM: Education Toolbox for Entrepreneurship in Music 850 000  
19 CreaTeMe v/UiA Love your Latency 750 000

c)

22 Erik Pirolt Grønt øye - del 2 500 000

d)

29 Kilden Teater og Konserthus IKS Nordic Art Symphony år 3 1 000 000

e)

30 Kobbel Kunstbyrå AS Kunstgavekortet 900 000

 

31 Kristiansand Dyrepark AS Dyrepasserne - på  nye digitale veier 600 000

f)

33 Landmark Film AS Hjernereisen 800 000

 

36 Newbringer AS Virtuell møter virkelig eSport 800 000

 

42 Partum Nubes AS Harmoni i Digital form 700 000

g)

49 Spillsenteret SKILLS Kompetansesenter 600 000

 

NB: betingelser knyttet til tildelinger

b) Bevilgningen er betinget av at prosjektet organiseres via en organisasjonsform som er godkjent som mottaker av midler fra Cultiva. Immaterielle rettigheter i prosjektet må avklares som en første milepæl innenfor en ramme på kr 200 000 for å utløse de resterende midlene. 
c) Cultivas bidrag skal gå til aktivitet i Kristiansand. 
d) Bevilgningen er betinget av at prosjektet organiseres via en organisasjonsform som er godkjent som mottaker av midler fra Cultiva.
e) Cultivas bidrag skal gå til utvikling av avklaring av teknologi og anskaffelse av utstyr. 
f) Cultivas bidrag skal gå til aktivitet i Kristiansand. 
g) Cultivas bidrag skal gå til aktivitet i Kristiansand. 

Ikke prioriterte søknader:

39 søknader nådde ikke opp i prioriteringene, og avslås.

Cultiva har ikke tradisjon for å begrunne vurdering av søknader. I utlysningen har likevel vurderingskriteriene blitt kommunisert tydelig i utlysningen, og en overordnet oversikt over hvorfor søknader ikke har nådd opp følger her:

Enkelte søknader ble avslått fordi prosjektet ikke var innenfor Cultivas formålsparagraf, og enkelte ble ikke realitetsbehandlet fordi de ikke hadde levert revisorbekreftet sluttrapport på prosjekt fra Cultiva Digital år 2.  

Noen av søknadene ble avslått fordi prosjektet ikke var innenfor utlysningsteksten. Det var prosjekt som svarte opp levekårsutfordringer snarere enn bidrag til sikring av arbeidsplasser. Det var også prosjekt som i liten grad bidro til sikring av arbeidsplasser, utover prosjektets levetid.

Denne gangen var det flere søkere som valgte å ikke bruke/kun delvis bruke søknadsskjemaet som mal for innholdet i søknaden. Det medførte for de fleste et utilstrekkelig grunnlag til å vurdere søknaden ut fra utlysningskriteriene. 

Flere av søknadene ble avslått ut fra prioriteringskriterier, og her var flere parameter som gjorde seg gjeldende: Lav innovasjongrad, manglende eksterne partnere i modne prosjekt, lav tilleggsfinansiering, og svakere tilknytning til Kristiansand enn prosjekt som ble prioritert.  

Det var langt flere kvalifiserte prosjekt enn søknadsrammen tillot. Det har medført at svært kvalifiserte søkere ikke har kunne blitt prioritert. Dette gjelder blant annet søknader som har angitt at de ikke kan nedskaleres, og som dermed har blitt bortprioritert fremfor nedskalert. De aller fleste modne prosjektene har fått lavere bevilgning enn søknadsbeløpet, nettopp for å sikre plass til flere fra den sterke søknadsbunken. 

Tusen takk til alle som søkte for engasjement og innsats med å søke på utlysningen.