Cultiva

Styremøte 17. februar 2022

Det gjennomføres styremøte i Cultiva torsdag 17. februar 2022 fra kl. 10:00 til kl. 14:00 i våre lokaler i Havnekvartalet, Vestre Strandagate 27, Kristiansand.

Sakspapirer er tilgjengelig på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker

01/22 Status kapitalforvaltning
02/22 Ressursdeling kapitalforvaltning
03/22 Skippergata 24 B
04/22 Digitalt kulturhus
05/22 Digital kulturhussjef
06/22 Europakonferansen 22
07/22 eRISK SSHF

3. Diskusjonssaker

08/22 Levekårsløft

4. Orienteringssaker

09/22 Møter og henvendelser
10/22 Stillingsutlysning med Kompetansefondet
11/22 Diverse orienteringer fra administrasjonen

5. Oppsummering

12/22 Eventuelt

Cultivas styremøter er åpne for tilhørere, men med begrenset antall plasser. Ta eventuelt kontakt med administrasjonen på post@cultiva.no for å høre om det er mange tilhørere som har meldt at de kommer.