Cultiva

Styremøte 6. desember 2021

Styret i Cultiva har møte mandag 6. desember 2021 fra kl. 10:00 til kl. 14:00 i våre lokaler i Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand.

Cultiva styremøter er åpne, men med begrenset tilhørerplass. På grunn av smittevern ønsker vi at interesserte tilhørere henvender seg til post@cultiva.no for mer informasjon. 

Sakspapirene er tilgjengelig på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker

66/21 Status kapitalforvaltning
67/21 Kapitalforvaltningsstrategi 2022
68/21 Kommunikasjonsstrategi
69/21 Administrativt budsjett 2022
70/21 Bevilgningsbudsjett, disponeringer 2021
71/21 Geitmyra Matkultursenter, Etablering i Kristiansand år 4 av 5
72/21 Cultiva Ekspress 2022
73/21 Søknader og henvendelser 2021
74/21 Møteplan 2022

3. Diskusjonssaker

75/21 Skippergata 24b
76/21 Digitalt kulturhus

4. Orienteringssaker

77/21 Erfaringsnotat valg av styremedlemmer
78/21 Statusrapport kommunikasjonsplan
79/21 Møter og henvendelser
80/21 Diverse orienteringer fra administrasjonen

5. Oppsummering

81/21 Eventuelt
82/21 Medarbeidersamtale med daglig leder (u.off)