Cultiva

Søknader?

Cultiva har vedtatt ny strategi. Når kan man begynne å søke?

I strategidokumentet "Rom for muligheter" er det pekt på fire strategiske tiltak

  • Programutlysninger med overordnede føringer knyttet til Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser
  • Et levekårsløft for Kristiansand
  • Utvikling av møteplasser i hele Kristiansand, Det digitale kulturhuset, Skippergaten 24 B og Kunstsilo
  • Videre talentsatsing gjennom bl.a. Cultiva Ekspress og Talent Norge.

Cultiva er åpen for uforutsette ideer og søknader. 

Styret har bedt administrasjonen om å prioritere arbeid med konkretisering av et levekårsløft for Kristiansand som vil bli behandlet i styremøtet 18. februar 2021. 

Parallelt arbeides det med konkretisering av de tre andre strategiske tiltakene, men det er behov for mer tid til å bl.a. konkretisere satsinger og utvikle strategiske partnerskap. 

Dette innebærer at det for øyeblikket ikke er noen aktive utlysninger, samtidig som vi skal være åpne for uforutsette ideer og søknader. Inntil videre vil vi ta imot det som kommer av søknader, men vi kan ikke si noe konkret om saksbehandlingstid og når dere kan forvente et endelig svar på søknaden. Alle mottatte henvendelser blir registrert og sortert i forhold til de fire strategiske tiltakene, og vil være et innspill til konkretisering og prioriteringer iht. ny strategi. 

 

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down