Cultiva

Styremøte 2. desember 2019

Cultiva har styremøte mandag 2. desember kl. 10:00. Møtet er åpnet for alle.

Besøk/presentasjoner:

Investeringsrådet v/ Espen Henriksen og Hans Jørgen Stang (via Skype)
Nantes - fra kjedelig industriby til forunderlig turistmagnet v/ Cecilie Nissen

Forslag til saksliste:

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker
52/19 Status kapitalforvaltning
53/19 Kapitalforvaltningsstragegi
54/19 Administrativt budsjett
55/19 Møteplan
56/19 Endring av vedtektenes § 6
57/19 Geitmyra Matkultursenter, Etablering i Kristiansand, år 2 av 5
58/19 Cultiva Ekspress Kunst og Idrett 2020
59/19 Barn i Byen Kulturformidling, Barn i Byen 2.0
60/19 SKMU Koloritten, år 1 av 4
61/19 Agder idrettskrets, Ung og lovende, år 3 av 3

3. Orienteringssaker
62/19 Statusrapport kommunikasjons
63/19 Prosjektidèer 
64/19 Diverse orienteringer fra adminsitrasjonen
65/19 Klage på innkalling til rådsmøte 

4. Oppfølgingssaker
66/19 Overordnet strategiprosess (sak 40+48/19)

5. Oppsummering
67/19 Eventuelt

Sakspapirer til møtet kan lastes ned her