Cultiva

Nye styremedlemmer

Valg av styremedlemmer gjennomført 2. desember 2019.

Rådsforsamlingen valgte Bjørn Egeli, Marianne Lofthus, Arvid Solheim og Thee Yezen Al-Obaide som nye medlemmer i Cultivas styre. 

Styret består dermed av:

Kjersti Løken Stavrum (styreleder)
Bjørn Egeli (Kulturutvalgets representant)
Sissel Leire
Marianne Lofthus
Arvid Solheim
Thee Yezen Al-Obaide (1. vara, fast møtende)
Cecilie Nissen (2. vara, fast møtende)

Sakspapirer og protokoll fra rådsforsamlingen er tilgjengelig her.