Cultiva

Rådsmøte 2. desember 2019 kl. 14:00

Rådsforsamlingen i Cultiva har møte mandag 2. desember kl. 14:00. Møtet er åpent for alle.

Forslag til saksliste: 

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. 

11/19 Orienteringssaker: Referat fra rådsmøte 11. november 2019
12/19 Valg av styremedlemmer
13/19 Møteplan
14/19 Eventuelt

Sakspapirene er tilgjengelig under menypunktet dokumenter/rådsforsamlinger/2019

Det er innmeldt en sak under eventuelt: 

14/19 Klage på innkalling til rådsmøte 11. november 2019.

Sakspapirer tilknyttet denne saken er tilgjengelig her.