Cultiva

Partnerskapsprosjekter "Digitalt kulturløft"

I styremøte 23. april ble det bevilget kr 1 600 000 til åtte partnerskapsprosjekter fra midlene til "Digitalt kulturløft"

Allerede to uker etter nasjonal lockdown, 26. mars 2020, vedtok styret i Cultiva en ekstraordinær satsing på fem millioner kroner for å bidra til å sikre kulturarbeidsplasser i Kristiansand gjennom disse krisetider. 

Satsingen var todelt: 

  • 3,5 millioner kroner skal brukes til å utvikle et felles digitalt kulturløft med relevante partnere. Innovasjonen skal komme kristiansandere til gode.  
  • En søknadsbasert utlysning på 1,5 millioner kroner til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.   

Det har vært arbeidet med utvikling av et digitalt kulturløft i et partnerskap med utgangspunkt i "Kulturledernettverket i Kristiansand". Partnere i dette nettverket er p.t. Kristiansand kommune, Kilden, Palmesus, Kristiansand Dyrepark, Sørlandets Kunstmuseum, Vest-Agder Museet, Agder Fylkeskommune, Universitetet i Agder og Cultiva. 

I styremøtet 23. april ble det bevilget kr 1 600 000 til åtte partnerskapsprosjekter: 

Modest Utopias - Punktfestivalen, SKMU og UiA kr 150 000
Forprosjekt HOOKLAB og UiA kr 150 000
20 - 20 - 2020 - Palmesus og KSO kr 250 000
Pop Secret - The king of popcorn m.fl. kr 500 000
Hudhunger - Flux Manøver og UiA kr 100 000
Tivoli; Kunst i koronaens tid - Sørlandets Kunstmuseum kr 200 000
Digital tilrettelegging på Kristiansand Museum - EazySign og Vest-Agder museet kr 100 000
#innestengt - Barnefilmfestivalen og Vest-Agder Museet kr 150 000

Administrasjonen arbeider videre med relevant partnerskap, i forhold til ytterligere konkretisering av konsept for digitalt kulturløft.

Sakspapirer og styrevedtak er tilgjengelig her