Cultiva

Styremøte 18. oktober 2022

Vi gjennomfører styremøte tirsdag 18. oktober 2022 fra kl. 12:00 til kl. 17:00. Møte holdes på Sentralen i Øvre Slottsgate 3, Oslo.

Sakspapirer er tilgjengelig på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Cultivas styremøter er åpne for tilhørere, men med et begrenset antall plasser. Ta eventuelt kontakt med administrasjonen på post@cultiva.no for å høre om det det tilgjengelige tilhørerplasser. 

Saksliste:

1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet

2. Beslutningssaker
48/22 Status kapitalforvaltning
49/22 Cultiva Digital år 2
50/22 Skippergata 24 b (unntatt offentlighet)
51/22 Økonomiske ramme for tildelinger 6. desember 2022
52/22 Søknadsbehandling desember 2022
53/22 Kartlegging kulturarbeidsplasser
54/22 Evaluering Cultiva Ekspress

3. Diskusjonssaker
55/22 Det digitale kulturhuset

4. Orienteringssaker
56/22 Møter og henvendelser
57/22 Statusrapport kommunikasjonsplan
58/22 Diverse orienteringer fra administrasjonen
59/22 Kapitalforvaltning - organisering

5. Oppsummering
60/22 Eventuelt