Cultiva

Er du vår nye hussjef for Kraftverk?

Snart åpner Kraftverk i sentrum av Kristiansand og vi søker hussjef for daglig ledelse.

Kraftverk er Kristiansands nye møteplass for kunst kultur og kunnskap. Det gamle museet i Skippergata 24b transformeres nå til et nytt fellesskap, bestående av studenthuset BARE, undervisning og fremvisning i regi av UiA Kunstfag, to etasjer med digitalt innovasjons- og kulturhus, samt kontorfellesskap for flere av regionens stiftelser. 

Nå søker vi en kompetent og engasjert hussjef for å drifte og videreutvikle Kraftverk slik at det blir den møteplassen som vi ønsker å skape.

Kraftverk skal bidra til å realisere Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand gjennom støtte til kunst-, kultur- og kunnskapsprosjekter. 

Søk her

Fast stilling med snarlig tiltredelse.

 

Vi ser etter deg som:

 • brenner for å bidra til delingskultur
 • trives som vertskap og tilrettelegger for andre
 • har utdanning på bachelor eller masternivå, eller relevant erfaring
 • er samarbeidsorientert og initiativrik

 

Arbeidsoppgaver:

 • at Kraftverk utvikles i tråd med Cultivas formål
 • synlig og imøtekommende vertskap
 • oppfølging av alle leietakere
 • daglige driftsrutiner
 • intern- og ekstern kommunikasjon

Vi tilbyr:

 • ansvar for å utforme egen arbeidshverdag
 • utviklingsmuligheter, personlig og faglig
 • engasjerte kollegaer og godt arbeidsmiljø i åpent kontorfellesskap
 • konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser

 

Om Cultiva

Formål, ambisjoner og konsept 

Stiftelsen Cultivas formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand. Gjennom støtte til kunst-, kultur- og kunnskapsprosjekter, skal Cultiva bidra til nyskaping, utvikling og kompetansebygging. 

Cultivas ambisjoner er å: 

 • Bidra til digitalisering av kunst-, kultur- og kunnskapsfeltet. 
 • Inspirere til bærekraft innenfor våre satsingsområder. 
 • Styrke inntektsmodellene for prosjektene vi støtter. 
 • Ta initiativ til sterke og forpliktende samarbeidsprosjekter. 
 • Stimulere til utforskning av kunstens og kulturens rolle i offentligheten. 

 

Om Kraftverk:

Felles samarbeidsarena for kunst, kultur og kunnskap 

Kraftverk er et virkemiddel i realiseringen av Cultivas formål og ambisjoner. 

I transformasjonen av Skippergata 24b, står vi på skuldrene til historien, til de som gjennom generasjoner har gått på skole eller fått oppleve kunsten i bygget. Gjennom å etablere en felles møteplass for en bredde av aktører innenfor forskning, undervisning, produksjon og formidling, skal Cultiva bidra til å videreføre byggets historie som møteplass for kunst, kultur og kunnskap.  

Møteplassen består av delkonsepter som:  

Digitalt innovasjons- og kulturhus 

Undervisning og fremvisning (UiA, kunstfag) 

Studenthus  

Konseptene utvikler egne delidentiteter i hver sine etasjer, men inngår i et felles forpliktende samarbeid om å utvikle Kraftverk som en åpen møteplass for kunst, kultur og kunnskap. 

I samarbeid med leietakere, brukere og publikum, vil Cultiva bidra til å skape en levende møteplass, hvor hver enkelt kan bli bedre i et miljø som gjensidig støtter og utfordrer hverandre.    

Cultiva eier og driver Kraftverk gjennom datterselskapet Skippergata 24b AS.