Cultiva

2 millioner til 9 prosjekter

I styremøte 4. desember 2023 bevilget Cultiva 2 millioner kroner til 9 prosjekter i det årlige oppsamlingsheatet.

Vi har i løpet av 2023 registret 62 ulike søknader og henvendelser som inngikk i et «oppsamlingsheat» for mottatte søknader og henvendelser i 2023 i desembermøtet.  9 prosjekter fikk tildelt totalt 2 millioner i prosjektstøtte etter styrets behandling.

De prioriterte prosjektene er:

Søknads-nr:

Søker

Tittel

Bevilgning

 

2022/402

Stiftelsen Sørlandet Krisesenter

Veggkunst på krisesenteret (levekår)

115 000

 

2023/005

Gatelangs Scenekompani v/Sammensenteret

Fint å slippe å bære alt (levekår)

100 000

 

2023/212

Posebyhaven AS

Fra bakgårdsscene til helårstilbud (møteplass)

300 000

*1)

2023/214

Stiftelsen Kirkens bymisjon

Gatemagasinet MOT – prosjekt kunst og kultur 2024 (levekår)

200 000

 

2023/217

Oakland Rain AS

Kortfilm «dinner with friends and enemies” (levekår)

300 000

 

2023/228

Kristiansand Kajakklubb

Skolepadling (levekår)

200 000

*2)

2023/235

IK Start Kvinner

Talentutvikling (idrett)

400 000

 

2023/238

Stiftelsen Porsmyr

Ferdigstillelse av skolestue på Porsmyr Bygdetun (levekår)

185 000

 

2023/242

Alma Eik AS

Brukermedvirkning Lagmannsholmen og kunstig intelligens (levekår)

200 000

*3)

2 000 000

 

Betingelser knyttet til bevilgningen:
*1) Tildelingen går til innvendig tilpasning av bygg mht. akustikk og modernisering av elektrisk anlegg.
*2) Skoler i levekårsutsatte deler av Kristiansand prioriteres.

*3) Tildelingen går til workshops i særlig levekårsutsatte miljø i Kristiansand, slik at stemmer som sjeldnest kommer til orde blir involvert.

Totalt 3 søknader til idrettsinfrastrukturtiltak ble ikke behandlet. Cultiva ønsker å gjennomføre et møte med ny politisk ledelse og administrasjonen om en prinsipiell og felles avklaring på hvordan vi skal forholde oss til denne type søknader. Dette gjaldt følgende søknader: 

Randesund IL - Tennishall på Sukkevann
Kristiansand Sansvolleyballklubb - Sandhall i Kristiansand
Greipstad IL - Aktivitetshus i tilknytning til Søgne og Greipstad Sparebankhallen på Hortemo

De resterende 51 prosjektene nådde dermed ikke opp i prioriteringene i dette oppsamlingsheatet. Behandlingen av alle mottatte søknader og henvendelser i 2023 er dermed avsluttet fra vår side. Vi har ikke for vane å begrunne avslag på prosjekter. Det kan likevel nevnes noen hovedgrunner for at prosjektene ikke nådde opp i prioriteringene:

  • De er allerede gjennomført og realiserte
  • De har søkt Cultiva Digital
  • De er umodne og uavklarte
  • De befinner seg utenfor formål
  • Det er mottatt langt flere søknader enn vi hadde midler til

Dersom dere ikke kjenner dere igjen i noen av begrunnelsene over, og ønsker å forstå hvorfor deres prosjekt ikke var blant de prioriterte, er dere hjertelig velkommen til å ringe.

Alle saksdokumenter til styrebehandlingen og protokoller er tilgjengelig i dokumentarkivet. 

Takk for alt engasjement og søknader - vi gleder oss til samarbeid og spennende prosjektresultater!