Cultiva

Ingrid Forthun nytt varamedlem

Ingrid Forthun ble valgt som 1. varamedlem til Cultivas styre.

Ingrid Forthun ble valgt som nytt 1. varamedlem til styret i Cultiva for perioden 2022 til 2025. Hun erstatter Tove Welle Haugland som trakk seg fra sitt verv i oktober 2022. Varamedlemmene til Cultivastyret møter i alle styremøter med tale og forslagsrett, men har kun stemmerett dersom ordinære styremedlemmer enten er inhabile i en sak eller har meldt forfall. 

Ingrid Forthun har solid utdanning og erfaring både fra kulturlivet, både som utøver, regissør, pedagog, i lederstillinger og i styreverv. Hun er nå prosjektleder/kunstnerisk leder i IBSEN Museum & Teater / Norsk Folkemuseum. Hun har tidligere vært teatersjef for Agder Teater/Kilden teater og konserthus og kunstnerisk leder i "KOM" (Kreativt oppvekstmiljø) hos Norsk kulturskoleråd.